menu

Leerplan Zill

Aanbod volgens het ZILL leerplan

Socio-emotionele ontwikkeling

Ik kan op een warme en communicatieve wijze in relatie treden met mezelf en met anderen.

Ontwikkeling van een innerlijk kompas

In dialoog met de a/Andere(n) leer ik mezelf en waartoe ik word uitgenodigd kennen. Ik kan richting geven aan mijn leven. Ik reageer veerkrachtig.

Ontwikkeling van initiatief en verantwoordelijkheid

Ik neem verantwoordelijkheid op voor mezelf en voor anderen. Ik neem initiatief en kan vrij en zelfstandig functioneren. Ik ontwikkel kritische zin, kan dingen onderzoeken en ben creatief.

Motorische en zintuiglijke ontwikkeling

Ik beschik over voldoende (psycho)motorische en zintuiglijke basisvaardigheden om zelfredzaam te functioneren.

Ontwikkeling van oriëntatie op de wereld

Ik ben nieuwsgierig naar de wereld waarin ik leef. Ik exploreer mijn omgeving en verwerf inzicht in de wereld in al zijn dimensies.

Mediakundige ontwikkeling

Ik ga op een enthousiaste, zelfredzame en kritische manier om met media en mediacontent.

Muzische ontwikkeling

Ik geniet van kunst en expressie en kan me muzisch en kunstzinnig uitdrukken.

Taalontwikkeling

Ik verken talen en talige diversiteit om me heen.
Ik zet mijn talige vaardigheden steeds efficiƫnter in om betekenisvolle situaties met taal aan te pakken.

Ontwikkeling van wiskundig denken

Ik bedenk hoe ik mijn wiskundige bagage kan gebruiken om een probleem aan te pakken. Ik doe dit met vertrouwen en plezier.

Rooms-katholieke godsdienst

Ik sta open voor een diepere dimensie in het leven. Ik maak kennis met en ga in dialoog met de katholieke geloofstraditie. Ik groei op levensbeschouwelijk, religieus en/of godsdienstig vlak.
Snel navigeren naar een campus